Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2021 życzymy Państwu zdrowia, spokoju, a także miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy Przedszkola i Żłobka w Żarkach Letnisku.
Więcej o: Dyżury wakacyjne przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z Gminy Poraj dla dzieci rodziców pracujących

Dyżury wakacyjne przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z Gminy Poraj dla dzieci rodziców pracujących

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 wszystkie przedszkola publiczne Gminy Poraj w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą funkcjonowały i sprawowały opiekę nad dziećmi (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze). Będą przyjmować te dzieci, których rodzice z uwagi na obowiązki zawodowe, nie będą mieli możliwości sprawowania opieki nad nimi.

Przedszkola funkcjonować będą w obowiązującym reżimie sanitarnym, z limitem uczęszczających dzieci, zgodnie z ustalonymi dyżurami.

Aby zapisać dziecko na dyżur wakacyjny w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Żarkach Letnisku bardzo prosimy o wypełnienie i dostarczenie wniosku o przyjęcie dziecka w okresie letnim. Wniosek można dostarczyć osobiście do placówki lub przesłać skan drogą mailową na adres: przedszkole.zarkiletnisko@wp.pl

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Drodzy Rodzice,
Informujemy, że od 25 maja otwieramy przedszkole i żłobek przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Rodzice dzieci, które zostały zgłoszone do przyjęcia i od poniedziałku będą uczęszczać do placówek proszeni są o zapoznanie się z procedurą oraz o wydrukowanie deklaracji i oświadczenia i dostarczenie wraz z przybyciem dziecka do przedszkola/żłobka.