Dyrektor Żłobka Gminnego w Żarkach Letnisku informuje, że zgodnie z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie zawiesza funkcjonowanie Żłobka do dnia 06 marca 2021 roku.

Joanna Sawicka

Dyrektor Żłobka Gminnego w Żarkach Letnisku