Historia

Historia przedszkola w Żarkach Letnisku

Placówka przedszkolna w Żarkach – Letnisku

Ważną rolę w powstawaniu przedszkola spełniła pomoc rodziców. Placówka rozpoczęła działalność w 1957 r. Inicjatorką utworzenia przedszkola była żona znanego działacza Stefana Ćieśli. Powołana placówka znalazła miejsce w budynku prywatnym Lelemów, w którym później zlokalizowano Urząd Pocztowy.

Przedszkole posiadało dwie izby dydaktyczne, oraz piwnicę którą przebudowano na kuchnię. Mankamentem obiektu był brak bieżącej wody i ubikacji. W tym czasie w przedszkolu przebywało około 30 dzieci bez podziału na grupy wiekowe. Kierowniczką powołanej placówki była Maria Sobusik, którą wspomagała wychowawczyni Jadwiga Skowrońska. Dzięki zabiegom rodziców w 1961 r. przedszkole zostało przeniesione do budynku szkoły podstawowej.

Stanowisko kierowniczki objęła Bogumiła Nawrot. Wraz z rozwojem miejscowości postępował przyrost dzieci w wieku przedszkolnym. Przyrost ten spowodował utworzenie dwu grup młodszych, które zajmowały dwie sale i szatnię. Dzieci starsze, 6 – letnie przekazane zostały pod opiekę szkoły (zalążek oddziału przedszkolnego). Dzieci w przedszkolu przebywały do godziny 13 i otrzymywały posiłki ze wspólnej kuchni szkolnej prowadzonej przez kucharkę Stanisławę Kciuk.

Dużą pomoc placówce okazywali rodzice uczęszczających dzieci. Angażowali się do prac remontowych, palenia w piecach, przygotowywania pomocy dydaktycznych oraz uroczystości. Podjęli decyzję budowy placu zabaw, z urządzeniami bezpiecznymi i dostosowanymi do wieku dzieci. W 1968 r. kierownictwo placówki objęła Antonina Krzysztofik, a po niej funkcję przejęła Sabina Surma (1970). Nowa kierowniczka zdołała pozyskać dodatkową salę, uruchomić własną kuchnię przedszkolną oraz ubikację, utworzyła również grupę dzieci 6 – letnich.

Od 1979 r. dyrektorką placówki przedszkolnej była Alicja Olszewska. Po tragicznej śmierci A. Olszewskiej w 1983 r., funkcję dyrektorki przedszkola objęła Danuta Pigoń. Od 1990 r. funkcję dyrektorki sprawuje mgr Barbara Woźniak. Przedszkole w Żarkach Letnisko zlokalizowane jest na terenie wiejskim, nie jest to jednak typowa wieś, lecz miejscowość położona wśród lasów sosnowych. Zabudowę stanowią domki jednorodzinne i letniskowe.

W Żarkach Letnisko mieszka ok. 2000 osób pracujących w pobliskich miastach – Myszków, Częstochowa lub posiadających własną działalność gospodarczą. Nikt spośród mieszkańców nie trudni się rolnictwem. Do przedszkola uczęszczają dzieci z Żarek Letnisko i Myszkowa. Ogółem w placówce jest 55 dzieci. Jest to placówka 3 – oddziałowa, mieszcząca się w budynku szkoły podstawowej.

Budynek posiada dużą, ogrodzoną posesję z wydzielonym przedszkolnym placem zabaw, który wyposarzony jest w ekologiczne urządzenia terenowe. Obok budynku znajduje się duża zalesiona działka przekazana przez gminę Poraj w użytkowanie placówkom oświatowym. W przyszłości powstanie tam ścieżka zdrowia.