Kadra

Dyrektor przedszkola 
 • mgr Joanna Sawicka – nauczyciel dyplomowany
Kadra pedagogiczna
 1. mgr Bożena Przepiura – nauczyciel dyplomowany
 2. mgr Wioletta Wietrzyńska – nauczyciel dyplomowany
 3. mgr Agnieszka Cygan – nauczyciel dyplomowany
 4. mgr Agata Rosikoń – nauczyciel dyplomowany
 5. mgr Aleksandra Śmiejkowska-Jasińska -logopeda – nauczyciel dyplomowany
 6. mgr Marta Janusiewicz – nauczyciel mianowany
 7. mgr Marta Kubik – nauczyciel języka angielskiego – nauczyciel stażysta
 8. mgr Marcelina Harast – nauczyciel mianowany
 9. mgr Anita Ludwig – Pachnycz – nauczyciel rehabilitant – nauczyciel kontraktowy
 10. mgr Renata Bączyńska – nauczyciel religii – nauczyciel dyplomowany
Personel administracyjno – obsługowy:
 1. Monika Filipek – intendent
 2. Agata Majstryszyn-Zalejska – sekretarka
 3. Maria Iwańska – kucharka
 4. Monika Wysocka – pomoc kucharki
 5. Agnieszka Kołodziejczyk – woźna oddziałowa
 6. Ewa Zamora – woźna oddziałowa
 7. Aleksandra Widawska – woźna oddziałowa
 8. Barbara Słabosz – woźna oddziałowa
 9. Grzegorz Rosikoń – konserwator