Kadra

Dyrektor przedszkola 
 • mgr Joanna Sawicka – nauczyciel dyplomowany
Kadra pedagogiczna
 1. mgr Bożena Przepiura – nauczyciel dyplomowany
 2. mgr Wioletta Wietrzyńska – nauczyciel dyplomowany
 3. mgr Agnieszka Cygan – nauczyciel dyplomowany
 4. mgr Agata Rosikoń – nauczyciel dyplomowany
 5. mgr Aleksandra Śmiejkowska-Jasińska – logopeda – nauczyciel dyplomowany
 6. mgr Agata Majstryszyn-Zalejska – logopeda – nauczyciel początkujący
 7. mgr Marta Janusiewicz – nauczyciel mianowany
 8. mgr Marta Kubik – nauczyciel języka angielskiego – nauczyciel kontraktowy
 9. mgr Marcelina Harast – nauczyciel mianowany
 10. mgr Katarzyna Jura – nauczyciel kontraktowy
 11. mgr Anna Ziembacz – nauczyciel początkujący
 12. mgr Katarzyna Talaga – nauczyciel początkujący
 13. mgr Sylwia Zimna – nauczyciel początkujący
 14. mgr Anita Ludwig – Pachnycz – nauczyciel rehabilitant – nauczyciel kontraktowy
 15. mgr Renata Bączyńska – nauczyciel religii – nauczyciel dyplomowany
 16. mgr Żaneta Wojciechowska – psycholog – nauczyciel mianowany
Personel administracyjno – obsługowy:
 1. Monika Filipek – intendent
 2. Karina Szczepańczyk – sekretarka
 3. Maria Iwańska – kucharka
 4. Monika Wysocka – pomoc kucharki
 5. Justyna Wawrzyńczak – pomoc kucharki
 6. Agnieszka Kołodziejczyk – woźna oddziałowa
 7. Ewa Zamora – woźna oddziałowa
 8. Aleksandra Widawska – woźna oddziałowa
 9. Barbara Słabosz – woźna oddziałowa
 10. Karolina Buńko – woźna oddziałowa
 11. Grzegorz Rosikoń – konserwator