Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego do Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z par. 11b rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego podaje do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola w Żarkach Letnisku na rok szkolny 2020/2021.

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia informujemy o obowiązku złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola do dnia 29 maja br. Druki można składać bezpośrednio w placówce bądź przesłać na adres e-mail przedszkola: przedszkole.zarkiletnisko@wp.pl