Piękna Nasza Polska Cała

W roku szkolny 2019/2020 nasze przedszkole uczestniczy w projekcie edukacyjnym pt. „Piękna Nasza Polska Cała”, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe to też okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów. Autorką projektu jest Ludmiła Fabiszewska, nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim. Projekt pod patronatem BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. (źródło: https://blizejprzedszkola.pl/piekna-nasza-polska-cala# )