Próbna ewakuacja 29.11.2019r.

W piątek, 29 listopada na terenie naszej placówki odbyła się próbna ewakuacja przeciwpożarowa z udziałem strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach Letnisku. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.
W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci oraz cały personel placówki.
Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, już od najmłodszych lat oswajają uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.

  • DSCF9384
  • DSCF9387