ZAMKNIĘCIE PLACÓWEK

Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Poleceniem nr 59/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 9.04.2020r. dot. czasowego zamknięcia żłobków

Dyrektor Przedszkola oraz Żłobka w Żarkach Letnisku informuje
o zamknięciu placówek do
24 kwietnia br.