Zarządzenie w sprawie przedłużenia terminu składania zgłoszeń w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli.

Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu składania zgłoszeń w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli.