UWAGA WAŻNE !

Szanowni Rodzice !

 Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego oraz Żłobka Gminnego w Żarkach Letnisku informuje, że zgodnie z decyzją Organu Prowadzącego planowane jest ponowne otwarcie placówek.

Jednocześnie informujemy, że z placówek będą mogły skorzystać te dzieci, których oboje rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.  Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przedszkole i Żłobek funkcjonować będą w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Rodzice będą mieli obowiązek podpisania oświadczeń o świadomości zagrożenia związanego z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola i żłobka w obecnym czasie.

W sytuacji, gdy w domu jest osoba w kwarantannie, izolacji lub ma objawy chorobowe przyprowadzenie dziecka będzie niemożliwe.

W związku z powyższym prosimy o deklaracje rodziców o gotowości udziału dzieci w zajęciach opiekuńczych w placówce na adres e-mail przedszkole.zarkiletnisko@wp.pl zlobek.zarkiletnisko@wp.pl lub telefonicznie: 34/3146128. Termin zgłaszania dzieci: 15 maja br.

Wprowadzane środki bezpieczeństwa są niezbędne i zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami.

Z poważaniem Joanna Sawicka