informacja dot. zebrania dyrektora przedszkola z Radą Rodziców w dniu 22 października br. o godzinie 15:30
informacja dot. zebrania dyrektora przedszkola z Radą Rodziców w dniu 22 października br. o godzinie 15:30