Dyżury wakacyjne przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z Gminy Poraj dla dzieci rodziców pracujących

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 wszystkie przedszkola publiczne Gminy Poraj w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą funkcjonowały i sprawowały opiekę nad dziećmi (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze). Będą przyjmować te dzieci, których rodzice z uwagi na obowiązki zawodowe, nie będą mieli możliwości sprawowania opieki nad nimi.

Przedszkola funkcjonować będą w obowiązującym reżimie sanitarnym, z limitem uczęszczających dzieci, zgodnie z ustalonymi dyżurami.

Aby zapisać dziecko na dyżur wakacyjny w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Żarkach Letnisku bardzo prosimy o wypełnienie i dostarczenie wniosku o przyjęcie dziecka w okresie letnim. Wniosek można dostarczyć osobiście do placówki lub przesłać skan drogą mailową na adres: przedszkole.zarkiletnisko@wp.pl