Programy ogólnopolskie

Ogólnopolskie programy realizowane przez nasze przedszkole:

1. Akademia Aquafresh – Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków.

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej Akademia Aquafresh koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym.
Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci, żeby poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce.
Uczenie dzieci mycia ząbków po każdym posiłku już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania jamy ustnej w odpowiedniej higienie, jest warunkiem niezbędnym w powodzeniu działań profilaktycznych.
W ramach programu przedszkolacy wezmą udział w zajęciach dotyczących profilaktyki stomatologicznej oraz w konkursie plastycznym organizowanym przez Akademię Aquqferesh.

2. Czyste Powietrze Wokól Nas

Program kierowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do rodziców i opiekunów dzieci, wychowawców.
Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, także biernego.
Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka. Przewodnikiem dzieci w czasie programu jest postać przyjaznego dinozaura Dinka, który nie lubi palaczy, ucieka przed dymem.

3. Mamo, Tato Wolę Wodę

Program „Mamo, Tato, wolę wodę!” już od 2009 roku wspiera rodziców i nauczycieli w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych u najmłodszych. Jest on odpowiedzią na narastający w polskim społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci, problem z nadwagą i otyłością
Program poprzez edukację i zabawę ma przeciwdziałać temu zjawisku i podkreślać rolę wody w codziennej diecie dziecka.

4. Kubusiowi Przyjaciele Natury

Jest to jeden z największych programów społecznych dla przedszkolaków. Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Dzieci uczą się szacunku do natury, poznają zwierzęta, rośliny, warzywa, owoce. Uczą się jak w codziennym życiu dbać o środowisko, jak oszczędzać wodę i energię. Dzięki akcji, dzieci i nauczyciele w przedszkolach otrzymują ciekawe materiały edukacyjne o tematyce przyrody i ekologii. Na ich podstawie realizują wiele działań, by zadbać o otaczające nas środowisko.

5. Cała Polska Czyta Dzieciom

Lata przedszkolne to dla każdego dziecka czas niezwykle intensywnego poznawania świata, gromadzenia wiedzy, rozwijania i doskonalenia wielu umiejętności. Kluczowym narzędziem poznawczym, a zarazem warunkiem dobrego funkcjonowania w społeczeństwie jest język. Pozwala on myśleć, zadawać pytania, opisywać świat i wyrażać swe opinie. Ułatwia zawieranie i pielęgnowanie znajomości, dzięki niemu można snuć marzenia i refleksje. Język potrzebny jest nie tylko dzieciom, które wciąż pytają „dlaczego?” i dzięki temu szybko się uczą, lepiej rozumieją świat i coraz sprawniej się w nim poruszają.
Wprowadzając codzienne czytanie w przedszkolu pomagamy dzieciom w dobrym, a może nawet w doskonałym opanowaniu ojczystego języka.

6. Przedszkole przystąpiło również do projektu „Szkoła współpracy”

„Szkoła Współpracy” – uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.
Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
Do udziału w projekcie zapraszamy szkoły i przedszkola z całej Polski o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych. Podczas etapu rekrutacji spośród zgłoszonych deklaracji udziału w projekcie wybranych zostanie co najmniej 1034 szkół i przedszkoli. W sumie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie ponad 6600 uczestników.

Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

PRZEDSZKOLNY_PROGRAM_AKTYWNEJ_WSPÓŁPRACY

7. Dzieciństwo bez próchnicy

Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

Cele bezpośrednie Projektu to:

1. poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat
2. wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.