Rozkład dnia

6.30 – SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Zabawy i czynności dowolne podejmowane przez dzieci, inspirowane przez nauczyciela, zabawy i zajęcia indywidualne w małych grupach i zespołach, zabawy ruchowe ,przygotowanie do posiłku;

8.30 – ŚNIADANIE

Samorzutna aktywność ruchowa, konstrukcyjna i badawcza wypływająca z inicjatywy dzieci. Zajęcia dydaktyczne realizowane wg. wybranego programu wychowania przedszkolnego. Spacery i wycieczki, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, sytuacje okolicznościowe. Przygotowanie do posiłku;

12.00 – OBIAD

Zajęcia dodatkowe. Kontynuacja tematyki zainspirowanej przez nauczyciela lub tematyki wypływającej z zainteresowań i potrzeb dzieci. Zabawy wg. zainteresowań dzieci wyzwalającą ich samorzutną aktywność. Działalność indywidualna wspomagająca rozwój dziecka. Spacery, zabawy w ogrodzie;

14.00 – PODWIECZOREK

Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci w sali i w ogrodzie. Indywidualne podejmowanie przez nauczyciela działań z dziećmi, zabawy ruchowe. Podsumowanie przebiegu dnia. Przygotowania nauczyciela i dzieci do zajęć w dniu następnym. Czynności porządkowe;

16.30 – ZAMKNIĘCIE PRZEDSZKOLA