Zawieszenie zajęć w grupie dzieci 5-letnich

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku informuje, że zgodnie z opinią sanitarną nr NS/HD/513-62/HW/20 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu oraz po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego zawiesza zajęcia edukacyjne w grupie dzieci 5-letnich „Misie” do dnia 02 listopada 2020r.

Joanna Sawicka
Dyrektor SPP w Żarkach Letnisku